Anmälan för intensivutbildning

Namn(Obligatoriskt)
DD snedstreck MM snedstreck ÅÅÅÅ
Är ditt kunskapsprov redan godkänt?(Obligatoriskt)
Kör du manuell eller automat?(Obligatoriskt)
Har du läs och skrivsvårigheter och behöver ansöka om anpassat kunskapsprov?(Obligatoriskt)
Uppfyller du våra krav (kunskapsmässigt och språkmässigt)?(Obligatoriskt)
Har du ekonomin som krävs?(Obligatoriskt)
Har du läst och förstått allt på denna sida?(Obligatoriskt)