Lastbil med tungt släp

CE - Tung lastbil med tungt släp

Det finns sex krav som Du måste uppfylla för att få ditt körkort:

  1. Du måste ha körkort med behörighet C.
  2. Du har körkortstillstånd.
  3. Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
  4. Du har fyllt 18 år.
  5. Du har avlagt godkänt förarprov (kunskapsprov och körprov).För att få köra upp måste Du ha ett godkänt teoriprov.
  6. Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området (Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike). Ett sådant körkort går däremot att byta ut mot ett svenskt.

Du är hjärtligt välkommen att besöka oss på Storgatan 14 för samtal runt CE-körkort alt. mejla oss info@trafikutbildarna-arvidsjaur.com eller ringa 0960-13034

Priser för CE-körkortsutbildning kan du se HÄR: PRISER CE-körkort