Personbil med tungt släp BE

BE - Personbil med tungt släp

Det finns fem krav som Du måste uppfylla för att få ditt körkort:

  1. Du har körkort med B-behörighet.
  2. Du har körkortstillstånd.
  3. Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
  4. Du har fyllt 18 år.
  5. Du har avlagt godkänt förarprov (kunskapsprov och körprov). För att få köra upp måste Du ha ett godkänt teoriprov.
  6. Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området (Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike). Ett sådant körkort går däremot att byta ut mot ett svenskt.

Vi har ett paket för dig som bör räcka för att du ska få ditt BE-körkort. Du kan se vad det innehåller och köpa det Genom att trycka på denna länk

Ring oss för bokning av lektioner (då vi ej har BE-körlektioner att boka via elevcentralen) 0960-13034 eller mejla info@trafikutbildarna-arvidsjaur.com

I samband med körprovet ska Du intyga att Du inte redan har ett körkort utfärdat i en annan EES-stat.

be b96