RISKUTBILDNING DEL 2

Förkunskaper

För att kunna tillgodogöra Dig utbildningen, krävs att Du kan manövrera bilen utan svårigheter. Det är därför viktigt att Du kommer i slutet av din körutbildning. Om det bedöms att Du har bristfällig manövrering av fordonet, kan vi inte genomföra utbildningen och kommer då att avbryta utbildningen. Det innebär att du får återkomma vid ett senare tillfälle. Har vi hunnit påbörja din utbildning och upptäcker att dina grundkunskaper i bilkörning inte är vad vi kräver kommer du ändå att få betala för den icke utförda utbildningen, då du upptar en plats som vi inte kan boka annan elev på.

MYCKET VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ:

Du skall styrka Din identitet när Du kommer till oss. Giltigt pass eller bank-, polis- legitimation godtas. Vi registrerar godkänd utbildning till Transportstyrelsen.

Bilen

Vi använder oss av en automatväxlad Huyndai i 30. samt en Skid-Car, för att få olika friktionsvärden (olika halkor), är monterad på bilen. Läraren åker med i bilen under hela utbildningen.

Vi startar med teori i vår teorisal vid Arvidsjaurs Trafikövningsplats men du kommer alltid till Trafikutbildarna i Arvidsjaur på Storgatan 14 i Arvidsjaur för grupptransport till "banan".

Tolk

Både riskutbildning del 1 och del 2 sker i grupp och på svenska. Därför är det viktigt att Du som är osäker på svenska tar med någon som kan översätta åt Dig under utbildningen. Detta ansvarar Du själv för.

Av utrymmesskäl kan vi endast ta emot en tolk per utbildningstillfälle när det gäller riskutbildningarna. Därför måste Du meddela oss om Du tar med dig en tolk. Det gör Du på till  info@trafikutbildarna-arvidsjaur.com.

Kom ihåg att anmäla detta vid bokningstillfället.

Boka dig via knappen E-handel högst upp på denna sida.

Läs mer om riskutbildning del 2 här...