Taxi

Taxiförarutbildning

Att vara taxiförare är ett serviceyrke. Som förare möter du dagligen många människor och ställs inför många olika situationer. Jobbet är varierande och det krävs att man kan anpassa sig till nya situationer.

Alla som vill jobba som taxiförare i Sverige måste ha en taxiförarlegitimation (TFL). Det är Transportstyrelsen som utfärdar den och det fungerar ungefär som när du tar körkort. För att få söka TFL krävs det att man har fyllt 21 år och att man har haft körkort för personbil i minst 2 år. För att sedan erhålla TFL ska man bli godkänd på två teoretiska prov och ett praktiskt körprov hos Trafikverket samt klarat de medicinska kraven som ställs

 

Om utbildningen

Utbildningen består av 3 x 2 tim (oftas dagarna efter varandra kl. 8.00-10.00). Teoriutbildningen syftar till att  förbereda dig för den teoretiska delen av taxiförarlegitimationen.

Du väljer själv vid bokningstillfället vilken kurs du vill deltaga på. (digital eller fysiskt på plats hos oss).

Innehåll de 3 teori-dagarna

  • Allmän info, B-teori, taxitrafik & taxibilen
  • Föraren & branschen, säkerhet i bilen, vilotider & navigation
  • Passageraren, bemötande, god service

Sen är det självstudier i boken Taxiförarlegitimation (som ingår i utbildningen och som du får av oss vid bokning)

 

Trafiklektioner i bilen

Vår starka rekommendation är att du även gör den Praktiska delen av utbildningen hos oss som består av 1 trafiklektion på 40 min, där utbildaren "ser hur du kör". Därefter kör ni 1 trafiklektion på 60 min, där utbildaren "rättar till" brister och kommer med tips. (det är tyvärr på körprov som många blir underkända om man valt att inte utbilda sig först)

 

Prov på Trafikverket

Därefter bokar du själv dina prov på Trafikverket som består av 2 st delprov:

Delprov 1. Säkerhet & beteende

Delprov 2. Lagstiftning

Ett godkänt teoriprov är giltigt i sex månader. Om man blir godkänd på båda proven inom sex månader är de giltiga i tre år och datumet som gäller är från och med när kunden klarade det sista provet.

Ett godkänt körprov är giltigt i 1 år.

Klicka här o läs mer på Trafikverkets hemsida

 

Ansökan om taxiförarlegitimation

När du är godkänd på samtliga prov kan du ansöka om Taxiförarlegitimation. Läs mer om det här: https://www.transportstyrelsen.se/ansokan-om-taxiforarlegitimation

bild taxi