Snöskoter

Nästa kurser startar enligt nedan:

Utbildningar som startar Hösten 2023 läggs ut i god tid (augusti-september) så håll koll på denna sida!

Utbildningar för hösten kommer att läggas ut framöver, så håll koll!

Du gör teoridelen i ABF`s lokal på Garvaregatan 10 eller Storgatan 14 i Trafikutbildarnas lokal i Arvidsjaur (heldag kl. 9.00-17.00)

  • visa upp giltig ID-handling
  • med fördel ha läst igenom snöskoterboken (den hämtar du på Storgatan 14 i Trafikutbildarnas lokal)

Kontakta ABF för information!

Tel. 0960-12208, 12214 eller

E-post: info.arvidsjaur@abf.se

Vi kommer överens med dig om när du ska göra de praktiska övningarna. Du avslutar vanligast samma dag som du har körningen med ett kunskapsprov.  Blir du godkänd på kunskapsprovet har du ditt förarbevis.

Du får inte skriva ditt kunskapsprov förrän du fyllt 16 år, däremot kan du gå utbildningen när du är 15 år 9 mån.

1 oktober 2009 infördes ett separat förarbevis för snöskoter som krävs om Du vill börja köra ett sådant fordon. Du får också köra snöskoter om Du har
• ett förarbevis för terrängskoter utfärdat från och med 1 januari 2000.
• ett körkort eller traktorkort som är utfärdat före 1 januari 2000. (Från och med 1 oktober 2009 ger sådant körkort eller traktorkort, till skillnad mot tidigare, också fortsatt rätt att köra snöskoter även om körkortet eller traktorkortet varit återkallat.)

skoter

Krav på föraren

För att få ett förarbevis för snöskoter krävs att Du har
• fyllt 16 år
• gått en utbildning hos en behörig utbildare*
• genomfört ett godkänt kunskapsprov hos en behörig provförrättare.*

Utbildning och prov

Vi håller utbildningen på en helg, både lördagen och söndagen heldagar.

I utbildningen ingår både teoretiska (7 tim) och praktiska (3 tim) moment. För de praktiska momenten ska utbildningen bland annat omfatta grundläggande färdigheter i att praktiskt hantera snöskotern.

Privat övningskörning är inte tillåten. För att få övningsköra snöskoter ska Du vara 15 år och 9 månader eller äldre.

För att få avlägga kunskapsprovet ska Du ha fyllt 16 år och ha genomgått utbildningen. När Du avlagt ett godkänt kunskapsprov kommer anordnaren av provet att rapportera detta till Transportstyrelsen.

Du ska ha en giltig legitimation.

Förarbeviset

När Du avlagt ett godkänt kunskapsprov kommer anordnaren av provet att rapportera detta till Transportstyrelsen.

Avgiften betalas till Transportstyrelsen.

Läs mer här på Transportstyrelsens hemsida