RISKUTBILDNING DEL 1

FÖR ATT MINSKA SMITTSPRIDNING TAR VI ENDAST EMOT 9 DELTAGARE/KURSTILLFÄLLE!

Vi håller även Risk 1 på engelska. Hittar du ingen tid att boka via knappen nedan så hör du av dig till oss!

Utbildningen syftar till att ge eleven kunskap och insikt om hur alkohol, andra droger och trötthet samt andra beteenden och faktorer som kan påverka körförmågan. Eleven ska även få kunskap och insikt om vilka konsekvenserna kan bli, samt vad som ökar riskerna och hur dom undviks. Vi registrerar närvaron till Transportstyrelsen.

Undervisningen sker på svenska, detta innebär att om Du inte har tillräckliga kunskaper i svenska får Du svårt att följa med i undervisningen. Detta kan innebära att Din lärare avbryter din utbildning. Vi ser gärna att du tar med dig tolk, om du inte kan följa med i en diskussion på svenska, då diskussion i denna utbildning är ett krav. Du ska anmäla vid bokningstillfället att du ska ha med dig Tolk då vi bara tillåter en tolk per kurstillfälle.

Läs mer om riskutbildning del 1 här...

Denna obligatoriska utbildning började gälla 1 april 2009.
Undervisningstid 3 timmar + raster. Fika ingår.
Giltig legitimation krävs.